Skip to main content

Historie

Earnewâld is een streekdorp aan het water dat na de Middeleeuwen aan het Earnewâldster Wiid is ontstaan. In de eeuwen dat het verkeer en transport nog voornamelijk over het water plaatsvonden was het dorp goed ontsloten.
In de Tegenwoordige Staat van Friesland werd in 1786 gemeld: ”t kleinste en afgelegenste dorp der geheele Grieteny. De Kerk van dit dorp heeft een stompen toren, en weinig huizen rondom de kerk, ook in ’t geheel maar 13 stemmende plaatsen. Naar dit dorp loopt geen rydweg; dus kan men derwaards alleen te lande komen, midden in een droogen Zomer, over de laage Garypster landen; doch de vaart is zeer gelegen en vermaakelyk, dewyl hier alle schepen uit de Drachten, Oudega, Smallenee en Beetsterzwaag moeten voorby vaaren, om voorts, over Wartena, naar Leeuwarden te komen.’ Pas na de Tweede Wereldoorlog zou voor het eerst een weg worden aangelgd naar het afgelegen dorp.

Ielfiskerbeeld

Earnewâld was vroeger voornamelijk een dorp van vissers, schippers, boeren en rietsnijders. Het beeld van de ielfisker herinnert aan de Earnewâldster voorouders. ‘Ielfisker’ is Fries voor palingvisser. Het beeld is gemaakt uit lavasteen en is te vinden aan de noordkant passantenhaven

Ridersbeeld

Earnewâld is in een echt schaatsdorp, de beschutte waterrijke omgeving leent zich in de winter uitstekend voor het schaatsen op natuurijs. Earnewâld heeft vaak de primeur als het gaat om het organiseren van toertochten op natuurijs en als de ijs sterk genoeg is organiseert het dorp één van de natuurijsklassiekers. Ter ere hiervan is er het Ridersbeeld. ‘Riders’ is Fries voor schaatsers. Met drie winnaars van de natuurijs klassieker de “100 fan Earnewald” achter elkaar aan schaatsend, drijft dit kunstwerk op het water tegenover de haven.

Otterbeeld

Nadat in 1989 de laatste Otter was doodgereden, zijn er in 2011 opnieuw meerdere otters uitgezet in Nationaal Park De Alde Feanen. De afgelopen jaren heeft de populatie zich langzaam uitgebreid. De aanwezigheid van deze dieren zijn een kroon op het werk van de natuurbeheerder ‘it Fryske Gea’ Bij de oude sluis staat het Otterbeeld.

Kerken van Earnewâld

De Gereformeerde kerk is gebouwd in 1906 . De kerk heeft een heel bijzondere preekstoel in de vorm van de boeg van een skûtsje. De Nederlands Hervormde Kerk is gebouwd in 1794, met een preekstoel uit 1699. Hierin is het wapen van Earnewâld, een arend met twee koppen, uitgesneden. De aanvangstijden van de diensten staan aangegeven bij de ingang.