Ode aan het landschap

Ode aan het landschap


De Alde Feanen is de Friese naam voor De Oude Venen. Eeuwenoud veen speelt de hoofdrol in de geschiedenis van dit schitterende gebied. Meren, petgaten, stripen, rietlanden, veenplassen, ruigten, struwelen, moerasbossen en uitgestrekte hooilanden. Een prachtig, tot natuur verworden cultuurlandschap met als pronkjuweel één van de grootste moerasgebieden in West-Europa van maar liefst 4.000 hectare. Ooit werd het gebied betiteld als onland waar bewoners een armoedig bestaan leiden. In de loop der eeuwen is het onder invloed van de mens herschapen tot dit unieke landschap. Nationaal Park De Alde Feanen in het hart van Friesland heeft een grote verscheidenheid aan landschapstypen met een enorme rijkdom aan planten en dieren.   


Het afwisselende natuurgebied geeft door de uitgestrektheid en de bijna vrije horizon een impressie van het Friese landschap uit vroeger tijden. Het gebied telt meer dan 100 soorten broedvogels en ruim 450 soorten planten. Er is gelukkig ook genoeg ruimte voor de mens want mens en natuuur gaan prima samen in De Alde Feanen. Wandelend, fietsend, maar vooral varend is dit natuurgebied prachtig te verkennen. ‘Kijken met andere ogen” kan overal, maar zeker vanuit de zeven vogelkijkhutten en twee uitkijktorens. Met een beetje geluk kunt u hier o.a. de zeearend, de visarend of het prachtige ijsvogeltje spotten.


In 2021 brengt Friesland haar Ode aan het Landschap. Toeristenbureau Earnewâld laat u in samenwerking met It Fryske Gea en Nationaal Park De Alde Feanen met een buitenexpositie inspiratie opdoen en brengt een aantal prachtige landschappen rondom Earnewâld in beeld. Ontdek de 15   zuilen met  het locatiekaartje. (ook verkrijgbaar bij het toeristenbureau!)

 

routekaart-ode-aan-het-landschap32.jpg

Toeristenbureau Earnewâld
Piet Miedemaweg 9
9264 TJ Earnewâld


Telefoon: 0511-539500
E-mail: info@earnewald.nl

Copyright ©2022 Toeristenbureau Earnewâld | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk