Skip to main content

[widgetkit id=”12″]

Nationaal Park De Alde Feanen biedt schitterende wandelmogelijkheden!  

Er zijn meerdere wandelroutes rondom Earnewâld naar verschillende vogelkijkhutten en uitkijktorens. Ga naar het toeristenbureau voor meer info over de verschillende routes of maak gebruik van de Wandel-app. Ook kunt u terrecht bij het Bezoekerscentrum NP De Alde Feanen, daar kunt u verschilende wandelfolders kopen en worden zeer regelmatig wandelexcursies georganiseerd onder leiding van een gids. (Klik hier voor het aanbod)

Wandelen rondom kan Earnewâld kan opgesplitst worden in twee wandelgebieden: 

Wikelslân en de 40 Mêd

Aan de Noordwestkant van Earnewâld bevinden zich het Wikelslân en de 40 Mêd. 
Het Wikelslân is een nat gebied (laarzen zijn aan te bevelen), het bestaat uit elzenbroekbosjes, rietvelden, petgaten en stripen. Een echt vogelgebied, met maar liefst 3 vogelkijhutten en een uitkijktoren kunt u hier op zoek naar bijvoorbeeld de roerdomp en baardmannetjes. De wandelroute rondom de 40mêd voert voor een groot deel langs open vaarwater (de Lange Sloot) en weidevogelgebied, maar ook door Elzenbroekbos en prachtige lange steiger dwars over een oud Petgat. De wandelroutes in beide gebieden zijn met elkaar verbonden en er staan rode paaltjes ter markering. Onderweg treft u zo nu en dan een plattegrond of informatiebord. Als u met de auto komt kunt u het beste parkeren op het grote parkeerterrein centraal in het dorp (tegenover Wiidswei 36) of bij het parkeerterrein aan de de Dominee Bolleman van der Veenweg 7B In de routeapp staan de verschillende wandelroutes door dit gebied. 

[widgetkit id=”31″]

Jan-Durkspolder en het Pettebosk 

Aan de zuidoost kant van Earnewâld bevinden zich de Jandurkspolder en het Pettebosk.
Het Pettebosk is het natuureducatiebos van Het Nationaal Park De Alde Feanen. Naast dat u hier heerlijk kunt wandelen is er een verhard (rolstoelvriendelijk) wandelpad en lopen er verschillende natuureducatieve routes waar kinderen (maar ook volwassenen) spelenderwijs kennis maken met de natuur in De Alde Feanen. Alle informatie hierover vind u bij het Bezoekerscentrum NP De Alde Feanen. De Jandurkspolder is bij liefhebbers van schaatsen en natuurijs vooral bekend als de plek waar vaak vrij snel geschaatst kan worden. Maar rondom de Jandurkspolder loopt ook een hele mooie wandelroute. Deze voert langs verschillende vogelkijkhutten en een uitkijktoren. Ook bij deze wandelroute zijn laarzen aan te bevelen, het kan drassig zijn. Als u met de auto komt kunt u het beste parkeren bij het bezoekerscentrum aan de Koaidyk 8. In de routeapp staan de wandelroutes door dit gebied.

[widgetkit id=”33″]

 

Hieronder kunt u in de wandelapp de verschillende wandelroutes bekijken en een mooie wandelbrochure van het Fryske Gea downloaden met meer informatie: